Grupa biblijna

 

 

Ostatnie spotkanie przed wakacjami - czwartek 9 czerwca 2016 - godz. 18.40

Ewangelia – Mt 13, 24 - 30  

Przypowieść o chwaście

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». 

 

Metoda rozważania Pisma św.

Metoda ta jest sugestią, pomocą i drogowskazem sposobu rozważania fragmentów Pisma św. Każdy musi ją dostosować do siebie. Warto jednak wytrwać przy podstawowych założeniach – np. poświęcenie określonego czasu na rozważanie.

 

Schemat rozważania

1. Rozpoczęcie modlitwy

- wyciszenie – poprzez: chwilę milczenia; powolny oddech; myślenie, że spotkam Boga w tekście; prosząc o przebaczenie i potrzebne łaski

- stanąć w obecności Boga – uczynienie znaku krzyża; gest wyrażający szacunek, ulubiona modlitwa; rozpoczynam modlitwę zwracając się do Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, aby moje myśli, pragnienia i wola były ukierunkowane na Jego chwałę i wolę.

2. Czytam pierwszy raz tekst biblijny

- wyobrażam sobie miejsce lub osoby, które występują w tekście

-proszę o to, abym w tym fragmencie odkrył to, co Jezus czyni lub opowiada

3. Medytuję fragment tekstu

-czytam tekst powoli – słowo po słowie ( można kilka razy)

-uświadamiam sobie, że w tych słowach mówi do mnie Pan

-posługuję się pamięcią (przypominam sobie moje życie w odniesieniu do tekstu; intelektem – by zrozumieć i zastosować do życia; wolą – by pragnąć , prosić, dziękować, kochać, adorować)

Uwaga: Nie należy się spieszyć. Nie musisz uczynić wszystkiego. Ważnym jest, aby odczuwać i smakować wewnętrznie. Zatrzymuję się nad poszczególnymi fragmentami tak długo, jak długo czuję pożytek, natchnienie, pokój i pociechę. Ważne jest, aby nie skupić się tylko na refleksji, ale, żeby rozmawiać z Panem

4. Zakończenie

-rozmawiam z Panem jak z przyjacielem na tema tego, nad czym rozmyślałem; na koniec odmawiam Ojcze nasz

 

Uwaga: Po modlitwie warto zastanowić się nad tym, jak poszła mi medytacja:

 Czy byłem wierny metodzie?

 Jeśli poszło mi źle, to dlaczego (pośpiech, lenistwo…)?

 Jaki jest owoc modlitwy lub jakie miałem wewnętrzne poruszenia?

Archidiecezja Warmińska Radio Plus Olsztyn Gość niedzielny Gość niedzielny

Msze Św.

Dorotowo:
Niedziela: 9:00, 11:00 i 18.00 
Dni Powszednie: 18:00

Majdy:
Niedziela (lipiec-sierpień): 12:30

Najnowsze zdjęcia

IMG7803 IMG7840 IMG7846 IMG7849 IMG7857 IMG7863 IMG7882 IMG7885 IMG7891
Liczba odwiedzin: 142015
Liczba odwiedzin w miesiącu: 0
Liczba odwiedzin dzisiaj: 0